Església de Sant Climent de Peralta

Com arribar-hi?

Es va construir a dos quilòmetres al nord de la vella —més endinsada al massís de les Gavarres—, en un indret menys allunyat de la major part dels nombrosos masos que s'escampen pel terme. Es pot veure fàcilment des de la carretera de Girona a Palamós. El temple parroquial és un edifici del segle XVIII, d'un nau amb capelles laterals i capçalera poligonal. En la façana occidental hi ha la portalada rectangular de pedra calcària. Està decorada amb un frontó i semiesferes en relleu. Hi ha una fornícula, ara sense imatge, i sobre d'ella dins un relleu circular l'anagrama IHS. També incisa hi veiem la inscripció que ens informa de l'època en què va ser construïda: (començada 1737 - acabada 1751).

Al centre del frontís hi ha un petit rosetó a l'interior del qual hi veiem una curiosa decoració calada feta amb peces de terra cuita. Sobre l'angle nordocciental de l'edifici s'alça el campanar, de planta quadrada, que presenta una obertura d'arcada de mig punt en cada cara. La part superior dels seus murs té uns merlets decoratius de forma triangular. El cloquer està coronat per una obertura piramidal. El mur meridional de la nau hi ha tres finestres rectangulars que s'obren en el terrabastall situat sobre la coberta de les capelles laterals. En una de les cantonades de l'exterior de l'absis s'hi va col·locar un gran carreu de pedra calcària en el qual hi ha una creu incisa amb la següent inscripció: (7 FABRER 1751). La volta de la nau i les del presbiteri i capelles laterals són d'arestes.