Església de Santa Susanna de Peralta

Com arribar-hi?

Envoltada de boscos i camps de conreu, l’església de Santa Susanna de Peralta és un petit temple romànic amb més de mil anys d’història i d'una bellesa extraordinària. Els principals trets que li donen personalitat a aquest edifici són la torre campanar de cadireta amb dos arcs de mig punt i la nau amb un absis semicircular. 

Es troba uns 200 metres al nord del castell, en un fondal a la vora del marge dret de la riera de Peralta. Té una sola nau amb un absis semicircular que ha estat objecte de notables reformes en els segles XVII i XVIII. Presenta un bon estat de conservació gràcies a la important restauració que s'hi va fer els anys 1976 i 1977. L'absis és ornamentat amb lessenes o faixes llombardes, i té una finestra de doble baix i arcs de punt rodó.

A la banda de tramuntana del temple, a tocar l'extrem de llevant de la nau, hi ha una torre-campanar de planta quadrada que va quedar inacabada o bé es va enderrocar parcialment. Actualment només resta la part inferior fins a l'alçada de la coberta de la nau. Sobre el mur de llevant d'aquesta torre s'hi va alçar un campanar de cadireta de dos arcs de mig punt sobre pilastres rectangulars, també romànic. L'interior de la torre campanar es comunica amb la nau mitjançant un arc de mig punt, d'època barroca.